ولادیمیر کمارف

کمتر از دو هفته مانده تا پنجاهمین سالگرد فرود فضانوردان آپولو-۱۱ بر ماه. در مقاله حاضر به جهش‌های فنی...

نگاهی به بزرگ‌ترین فجایع فضایی در تاریخ فضانوردی جهان.