ولایت مطلقه فقیه

محمد مومن، از فقهای شورای نگهبان می‌گوید که راهکارهایی برای تشدید نظارت استصوابی انتخابات خبرگان در نظر گرفته شده...

چرا خامنه ای با این همه قدرت پاسخگو نیست؟

محسن کدیور- طنز تاریخ اینکه کسی جانشین ولیّ مطلق فقیه شد که اولاً فقیه و مجتهد مطلق نبود، ثانیا...