ولنگاری فرهنگی

خطیب نمازجمعه تهران از مقام‌های دولتی خواست که مانع از تولید یا ورود خوراک‌های فرهنگی که به گفته او...

حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تقویت شورای نظارتی و ممیزی این وزارتخانه پس از تذکرات...