ويکتور يانوکوويچ

رئیس‌جمهور برکنارشده اوکراین از مردم این کشور خواست به جای برگزاری انتخابات زودهنگام درخواست همه‌پرسی در هر منطقه داخلی...

ويکتور يانوکوويچ شش روز پس از برکناريش از رياست جمهوری اوکراين در يک نشست رسانه‌ای حکومت جديد کيف را...

روشنفکران اوکراین در خیزش مدنی میدان استقلال در شهر کیف شرکت داشتند. گروهی از نام‌آشناترین آنان نطرشان و...

تحولات اوکراين در ۲۴ ساعت گذشته شتاب تندی گرفته است. کاخ رياست جمهوری سقوط کرد، پليس به مخالفان پيوست،...

با پشت سر گذاشتن خونبارترين روز در کيف و پس از مذاکراتی طولانی دفتر رياست جمهوری اوکراين از توافق...

تظاهرات صدها هزار نفری علیه

ناظران بين‌المللی با طرح انتقادهای تندی عليه انتخابات پارلمانی اوکراين، دولت اين کشور را به سوء استفاده از اين...

حزب مناطق، حزب ويکتور يانوکوويچ، رئيس جمهوری اوکراين گفته است بر اساس شمارش تاکنونی آرا در انتخابات پارلمانی اين...