ویزا

گرفتن ویزا برای اکثر ایرانیان تجربه‌ای تلخ است: پر دردسر، هزینه‌بر، و چه بسا همراه با ناکامی.

وزیر امور خارجه روسیه پس از دیدار با ولید معلم، همتای سوری خود در مسکو گفت که از سال...

اندونزی صدور ویزا به ایرانیان