ویزیت و انجام عمل زایمان رایگان به جای یک‌سال حبس

دادگاهی در ایران یک پزشک زن را به دلیل بی‌حجابی به ارائه خدمت پزشکی رایگان و تالیف مقاله‌ای درباره...