وین ۶

مسئله کانونی در عدم دستیابی به توافق جامع، ابعاد و اندازه تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم بود. شکاف‌های پیشین در مذاکرات،...

تیم مذاکره‌کننده ایران برای ششمین دور گفتگوهای هسته‌ای وارد وین شد. در این دور، جواد ظریف به دلیل ماه...