ویکی لیکس، دنیای مجازی، اسناد محرمانه،

صدف یادگاری ـ  سال ۲۰۱۰ سال پرحادثه‌ای برای سازمان‌های امنیتی و رسانه‌های جمعی در سراسر جهان محسوب می‌شود. انتشار...