وی چت

واشنگتن امیدوار است که با افزایش فشار بر شرکت صاحب امتیاز تیک‌تاک، این شرکت چینی را وادار کند...

نعیمه دوستدار - وی‌چت و وایبر، چندصدمیلیون کاربر در سراسر جهان دارند و همین باعث می‌شود تا حکومت ایران...

رمضان‌علی سبحانی‌فر، رئیس کمیته ارتباطات

محمود خسروی، معاون وزیر ارتباطات

اپلیکیشن موبایلی وی‌چت در ایران،

سرهنگ مسعود زاهدیان، رئیس پلیس