يوآخيم گاوک

فردوس فرودستان، زن ايرانی‌تبار به عنوان سخنگوی يواخيم گاوک، رئيس‌جمهور آلمان انتخاب شد.


بر پايه اعلام دفتر رئيس‌جمهور آلمان،...

پس از برکناری کريستيان وولف، رئيس‌جمهور پيشين آلمان در بهمن‌ماه گذشته، يوآخيم گاوک، از فعالان سرشناس حقوق شهروندی در...