يوليا تيموشنکو

روشنفکران اوکراین در خیزش مدنی میدان استقلال در شهر کیف شرکت داشتند. گروهی از نام‌آشناترین آنان نطرشان و...

تحولات اوکراين در ۲۴ ساعت گذشته شتاب تندی گرفته است. کاخ رياست جمهوری سقوط کرد، پليس به مخالفان پيوست،...

نیروهای پلیس ضدشورش اوکراین چادرهای

لایحه‌ای که بر اساس آن

ناظران بين‌المللی با طرح انتقادهای تندی عليه انتخابات پارلمانی اوکراين، دولت اين کشور را به سوء استفاده از اين...

حزب مناطق، حزب ويکتور يانوکوويچ، رئيس جمهوری اوکراين گفته است بر اساس شمارش تاکنونی آرا در انتخابات پارلمانی اين...

کشور اوکراين در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی است که در جريان آن ويتالی کليچکو، مشت‌زن معروف با حزب...

ديوان عالی قضائی اوکراين درخواست تجديدنظر در محکوميت يوليا تيموشنکو، نخست‌وزير پيشين اين کشور را رد و حکم هفت...

انفجار چهار بمب کارگذاری‌شده، شهر دنيپروپتروفسک اوکراين را لرزاند.


به گزارش رويترز، امروز جمعه هشتم ارديبهشت (۲۷ آوريل) در...

يوليا تيموشنکو، نخست‌وزير پيشين اوکراين به اتهام امضای "غيرقانونی" قرداد گاز با روسيه به هفت سال حبس محکوم شد.

 

به...

يوليا تيموشنکو، نخست‌وزير پيشين اوکراين جمعه هفت اوت ۲۰۱۱ (۱۴ مرداد ۱۳۹۰) در دادگاهی در شهر کی‌يف بازداشت شده...