پابلو پیکاسو

در حالی‌که خبرگزاری‌ها از احتمال یافتن تابلوی «سر ارلکین»، اثر ربوده‌شده پیکاسو در رومانی خبر داده بودند، معلوم شد...

یک تابلو اثر پابلو پیکاسو، نقاش بزرگ اسپانیایی که در فرانسه ربوده شده بود و سپس در آمریکا یافت...

مدیران موزه ملی تاشکند آثار هنرمندان سرشناس را به مجموعه‌داران می‌فروختند و آثار بدل را به جای آن‌ها به...