پاداش

سازمان سینمایی کشور درباره ۱۲ فیلم که به دلیل واهمه از گروه‌های فشار به نمایش درنیامده بودند، نظرخواهی برگزار...

کار هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر به پایان می‌رسد. تکلیف چند فیلم‌ معلوم نشده و ۶۱ سینماگر هم به...

در سی و دومین جشنواره فیلم فجر فیلم‌های «خانه پدری» و «پاداش» همچنان در محاق قرار دارد. فیلم‌های ناتمامی...