پارازيت‌ ماهواره‌ای

يک نماينده مجلس ايران بر خلاف وزير بهداشت اين کشور که پارازيت‌ها را مضر نمی‌داند، گفته است اين پارازيت‌ها...

يک مقام مسئول در وزارت بهداشت ايران گفت به‌دستور وزير بهداشت، قرار است کميته ويژه بررسی و تحقيق درباره...

نهادی که در ايالات متحده بر رسانه "صدای آمريکا" و ديگر رسانه‌های تحت حمايت آمريکا نظارت دارد، ايران را...

يک مقام مسئول در وزارت بهداشت ايران، اظهارنظرهای منتشرشده در رسانه‌ها پيرامون تأثيرات ناشی از پارازيت‌های ماهواره‌ای بر روی...