پارس آباد

متهم پرونده قتل آتنا اصلانی به اتهام تجاوز به عنف به اعدام، به اتهام یک فقره قتل عمد به...

مردم خشمگین به خانه و مغازه فرد متهم به قتل در پارس آباد حمله کرده اند در حالی که...

زمین لرزه‌ به بزرگی ۵ ریشتر ساعت ۷.۵۴.۱۵ صبح ۲۱ اردیبهشت رخ داد و کانون آن در جمهوری آذربایجان...