پارس جنوبی

امیرسام گودرزی − «اینجا هیچی نداریم. ته خط دنیاست. آمده‌اید برای چه؟ آب‌وهوای اینجا به شما نمی‌سازد. زودتر بروید....

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که شنبه ۱۷ شهریور صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...

خروج آمریکا از برجام فعالیت شرکت توتال در ایران را با ابهام مواجه کرده. وزیر نفت ایران می‌گوید برای...

توتال برای هماهنگی با آمریکا در واشنگتن دفتر جدیدی گشود. مدیرعامل اجرایی این شرکت نفتی می‌گوید که «تهران می‌داند...

کارگران بزرگترین پروژه پارس جنوبی، بر خلاف نظر بازرسان امنیت و سلامت کار برای انتقال به سکونتگاهی تحت فشار...