پارلمان اتحادیه اروپا

معین خزائلی- نقش دغدغه‌ها و موضوعات حقوق بشری در مذاکرات احتمالی ایران و غرب کجاست و این مذاکرات تا...

در این قطع‌نامه‌ از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده مدافعان حقوق زنان را که علیه حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند،...

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای یافتن پاسخ معتبر به بحران پناهجویان نشستی فوری برگزار می‌کنند. قرار است این نشست...