پارلمان اروپا و فلسطین

پارلمان اروپا به‌رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را مشروط به از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه کرد. در قطعنامه پارلمان...