پارلمان مصر

محمد مرسی، رئيس جمهوری مصر با انتشار اطلاعيه‌ای گفت که رأی دادگاه مبنی بر انحلال مجلس اين کشور را...

در حالی که دادگاه عالی قانون اساسی مصر فرمان تازه محمد مرسی، رئيس‌جمهور اين کشور را در مورد بازگشايی...

دادگاه عالی قانون اساسی مصر فرمان تازه محمد مرسی، رئيس‌جمهور اين کشور را در مورد بازگشايی پارلمان رد کرد...

محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر حکم انحلال پارلمان اين کشور را که چندی پيش توسط دادگاه عالی اين کشور صادر...