پارلمان هلند

مارک هاربرس، وزیر مهاجرت هلند در پی اعتراض‌ها بر سر انتشار آمار تفکیک نشده در زمینه جرایمی که پناهجویان...

دولت هلند می‌گوید که به دنبال روابط بهتر با آنکارا است و تصمیم پارلمان این کشور به سیاست رسمی...

خدیجه اَریب یک زن ۵۵ ساله مراکشی‌تبار به ریاست پارلمان هلند برگزیده شد.