پارمیدیا محمودیان

یک رویداد مهم برای ورزش زنان: پارمیدا محمودیان در مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان آسیا اولین رکوردهای رسمی برای یک دختر...

پنجشنبه ۶ اردیبهشت یک رویداد مهم برای ورزش و وزنه‌برداری ایران در اورگنج ازبکستان رقم خورد. در ادامه رقابت‌های...