پارک حیات وحش دریاچه ارومیه

مساحتی نزدیک به ۱۰۳۰ کیلومتر از دریاچه ارومیه که به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی و پیدا کردن...