پارک فناوری

رییس جمهوری ایران در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان گفت هر کشوری دور خود دیوار بکشد نابود...