پارک ملی دز

آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های پارک ملی دز، واقع در شمال استان خوزستان که منشاء انسانی داشت هفت هکتار از...