پاييز زودرس

برگ‌های درختان چنار در خيابان‌های تهران در آغاز فصل تابستان، زرد شده‌اند و به کف خيابان‌ها ريخته‌اند. يک مقام...