پاکسازی مین

پدر گشین، يکی از قربانيان انفجار مين در روستای «نشکاش» مريوان در استان کردستان می‌گويد گروهی که کار مين‌روبی...

با گذشت ده‌ها سال از جنگ ایران و عراق مین‌های زمینی در مناطق مرزی...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۱۸