پایگاه هوایی اینجیرلیک

در پی جلوگیری دولت ترکیه از بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از پایگاه اینجیرلیک ترکیه، زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان...

زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان می‌گوید از آن‌جا که ترکیه تاکنون به نمایندگان بوندستاگ اجازه بازدید از پایگاه اینجیرلیک...