پتروشیمی تندگویان

خواست تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم و استخدام مستقیم خواست عمومی کارگران پیمانی است. #کارگران_پیمانی صنعت نفت نیز...

یک کارگر #پتروشیمی_تندگویان پس از آن که توسط #حراست تعلیق و به بخش دیگری منتقل شد، خود را در...

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز سه‌شنبه ۳ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده...