پتر هاندکه

پایتخت بوسنی هرزگوین اعلام کرد سفر برنده نوبل ادبی به مکانی که در آن نسل‌کشی اتفاق افتاده به معنای...

پتر هاندکه، برنده نوبل ادبی ۲۰۱۹: آدم باید دچار نگاه کردن بشود، همان‌طور که دچار راه رفتن می‌شود. وقتی...

آکادمی سوئد نوبل ادبی را همزمان به دو نویسنده اهدا کرد. آنچه توکارتسوک و هاندکه را به هم پیوند...