پدر و مادر بودن

دلیل شما برای بچه‌دار شدن هر چه باشد به خوبی نشان می‌دهد شما که هستید، چه والدی هستید یا...

هر چیز که به ظاهر و رفتار مربوط شود، مسایلی که بچه به خاطر آنها مدرکی کسب کند یا...

شخصیت فرزند شما را الگوهای مختلفی که می‌توانند پدربزرگ و مادربزرگ یا شخصیت‌های کارتونی باشند، شکل می‌دهند.

قدرت و دیکتاتوری والدین را به چالش بکشیم. توجه کنیم که فرزندان‌مان چه هستند، نه اینکه ما می‌خواهیم...

در حمایت از فرزندان‌مان به آن‌ها یاد بدهیم که بدن‌شان را حق طبیعی خودشان بدانند. آن‌ها باید بدانند...

هفته پیش مهمان دوستی قدیمی بودم. دختر پنج ساله‌اش را اولین بار می‌دیدم. زیبا بود، موهای قهوه‌ای روشن و...