پردیس

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پردیس می‌گوید یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان که برای چرای...

از ۸۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب تهران فقط ۲۰۰ میلیون مترمکعب آن تصفیه می‌شود. فاضلاب ۸ بیمارستان دولتی نیز بدون...