پرستاران ايران

در پی اعتراضات یک سال اخیر جامعه پرستاری در ایران و انتشار نامه‌های سرگشاده به مسئولان، اکنون وزارت بهداشت...

در آستانه روز پرستار

در حالی که ایران با کمبود ۸۰ هزار پرستار در بخش خدمات درمانی رو به روست، آمارها نشان می‌دهد...

حدود ۱۰۰ نفر از پرستاران

محمد شریفی‌مقدم، عضو شورای عالی