پرستاران ایران

کمبود نیروی کار و بی‌توجهی به حقوق پرستاران فشار کاری طاقت‌فرسایی را بر آن‌ها تحمیل کرده و سلامت جسمی...

حسین علی نسائی، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور به خبرگزاری کار ایران(ایلنا) می‌گوید «اختلاف پرداخت حداقل ۴۰ برابری...

محمد حسین قربانی به جای توجه به شرایط دشوار پرستاران که سبب مهاجرت آنان می‌شود، می‌گوید به دلیل انباشت...

پرستاران ایرانی کارزاری را آغاز کرده‌اند. آن‌ها خواهان دستمزد عادلانه‌ و پایان دادن به «پزشک‌سالاری»‌اند. اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات...

به دنبال انتشار اخباری درباره «پرداخت حق آرایش به پرستاران زن در بیمارستان‌های خصوصی»، سازمان نظام پرستاری از این...

پرستاران استان‌های مختلف کشور صبح روز یک شنبه سوم اسفند با تجمع مقابل مجلس نسبت به آنچه تبعیض بین...

بی‌توجهی وزارت بهداشت به مطالبات پرستاران موجب شده که این صنف، روز پرستار در ایران را تحریم کنند. وزیر...

محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت از اجرای آزمایشی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از آذرماه سال جاری در چند...