پرستاران شرکتی

پرستاران گیلانی که با قراردادهای موسوم به «قرارداد ۸۹ روزه» در بحبوحه شیوع ویروس کرونا به خدمت فرا خوانده...

وزارت بهداشت قراردادهای ۸۹ روزه حجمی پرستاران گیلانی را نه تنها تمدید نمی‌کند که حقوق آن‌ها را هم نمی‌پردازد....

حدود دو هزار تن از #پرستاران_شرکتی که سال‌ها با #قرارداد_موقت به کار گرفته شده‌اند، در #اعتراض به عدم تبدیل...

نسیم روشنایی - پرستارانی که بارها به عدم تحقق مطالبات صنفی و رفاهی خود اعتراض کرده‌اند و اعتراض‌هایشان یا...

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، یکشنبه سوم فروردین به نقل از تعدادی از پرستاران شرکتی بیمارستان‌های مشهد گزارش کرد؛...

دبیرکل خانه پرستار به مسئولان هشدار داده که تا دیر نشده به مطالبات پرستاران پاسخ گویند. در غیر این‌صورت...

هرچند پرستاران در صف نخست مقابله با کرونا قرار دارند،‌ باید با استثمار کاری و نداشتن امنیت شغلی هم...

وزارت بهداشت و درمان ایران در نظر دارد نام معاونت پرستاری را تغییر دهد؛ طرحی در ادامه پرستاران بیمارستانی.