پرستو فروهر

مأموران امنیتی در دو سوی کوچه مرادزاده ایستاده بودند و از حضور فعالان مدنی در مراسم سالگرد فروهرها خودداری...

زمانه به مناسبت سالگشت قتل‌های رنجیره‌ای، در یک برنامه رادیویی، گفت‌وگویی با پرستو فروهر در تهران انجام داده است.

گفت‌وگو با پرستو فروهر، نویسنده، نقاش، فعال حقوق بشر و دختر داریوش فروهر و پروانه اسکندری، قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای

مأموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران به روال هر سال مانع از شرکت مردم در مراسم بزرگداشت داريوش و پروانه...

منیره کاظمی - هربار که در سفرهایم به بازدید نمایشگاه‌ها و مراکز یادبود جنایت‌هایی چون دوران نازی‌های آلمان و...

سارا روشن - از ۱۱مارس تا ۲۱ اکتبر ۲۰۱۲ نمایشگاهی در شهر فرانکفورت در آلمان برگزار می‌شود، با عنوان...

منیره کاظمی - دومین جایزه "سوفی فون لاروشه برای برابری جنسیتی"، روز جمعه نهم مارس ٢٠١٢ ، در شهر...