پرس تی‌وی

مدیر اتاق خبر پرس تی‌وی گفته احتمال می‌رود دليل اين اتهام، پوشش اخبار مربوط به موضع ترکيه در قبال...

محسن کاکارش - پخش فیلم‌های اعتراف زندانیان سیاسی از پرس تی‌وی چه تاثیری بر وضعیت زندانیان و خانواده‌های آنان...

اداره رسانه‌های مونيخ (بی‌ال‌ام) شبکه انگليسی‌زبان پرس تی‌وی، وابسته به دولت ايران را از ماهواره سس آسترا حذف کرد.

دو خبرنگار بريتانيايی پرس تی‌وی، تلويزيون انگليسی‌ زبان ايران که در ليبی بازداشت شده بودند، ۱۸ مارس (۲۸...

دو خبرنگار بريتانيايی که برای شبکه تلويزيونی انگليسی زبان حکومت ايران، "پرس تی‌وی" کار می‌کنند در ليبی بازداشت شدند.

 

گاردين...