پرندگان هم رفته اند نوشته یاشار کمال

یاشار کمال در رمان «پرنده‌ها هم رفته‌اند» یک سال پیش از انقلاب ایران، خشونت در جوامع اسلامی را برمی‌نماید...