پرند خالقی

پرند خالقی − طرح «زندان باز» در مورد مادران زندانی دارای فرزند خردسال شاید شرایطی را فراهم کند که...

پرند خالقی − وجود مین‌ها و زخم‌های به جا مانده، برای قربانیان جنگ به یک یادآوری دردناک بدل شده...

پرند خالقی- با وجود عدم اجماع کامل میان فقها در مورد وجوب قصاص بر اساس قسامه، مورد انتقاد قرار...