پروانه فروهر

مأموران امنیتی در دو سوی کوچه مرادزاده ایستاده بودند و از حضور فعالان مدنی در مراسم سالگرد فروهرها خودداری...

زمانه به مناسبت سالگشت قتل‌های رنجیره‌ای، در یک برنامه رادیویی، گفت‌وگویی با پرستو فروهر در تهران انجام داده است.

مأموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران به روال هر سال مانع از شرکت مردم در مراسم بزرگداشت داريوش و پروانه...