پروژه گداخت هسته‌ای

سازمان انرژی اتمی ایران و شورای پروژه «گداخت هسته‌ای» مذاکراتی برای پیوستن ایران به این پروژه چند ملیتی انجام...