پرویز دستمالچی

برای من حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، با مشارکت یا بی‌مشارکت مردم در تشییع جنازه او، به عنوان یک بنیادگرای...

پرویز دستمالچی، از سخنرانان این نشست، تاکید کرد که در دادگاه میکونوس ثابت شد آمران این ترور بالاترین مقام‌های...

امین بزرگیان − مهم این است که به تعبیر تئودور آدورنو از این فکر که هولوکاست یک اتفاق بود...

در جریان ترور میکونوس، در سپتامبر ۱۹۹۲، چهار نفر از هیات نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران، از جمله صادق...