پرویز کیمیاوی

وحید ولی‌زاده− انقلاب ۵۷ شکست خورد و ضدانقلاب پیروز شد. اما چنین روایتی خریدار چندانی ندارد. چرا؟ آیا...

زهرا علی‌پور- قرار است که فیلم "ایران سرای من است" ساخته پریز کیمیاوی در ایران به نمایش درآید....

پرویز جاهد – سینمای پرویز کیمیاوی از نظر فرم و ساختار، بسیار مدرن و آوانگارد‌ است و از فیلمسازان...