پزشکان بدون مرز

آمریکا هنوز مسئولیت خود در بمباران کلینیک قندوز را نپذیرفته است. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل این حمله...

حمله به بیمارستان متعلق به «پزشکان بدون مرز» در قندوز به کشته شدن ۱۹ نفر از کارکنان و بیماران...

شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای از کشورهای جهان خواست برای تأمین نیروی متخصص، با ایجاد بیمارستان‌های صحرایی...

سازمان «پزشکان بدون مرز» می‌گوید مردم غرب آفریقا در مواجهه با اپیدمی ابولا، از محرومیت‌های پزشکی، فقدان اطلاعات، آموزش...