پساب

س. اقبال – گزارشی از شرکت کالسیمین و دیگر کارخانه‌های تولید اسید سولفوریک برای بازنمایی آنچه سوداگران با محیط...

وزیر نیروی ایران گفته چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب پساب در ایران تولید می‌شود اما تنها یک...

فاضلاب این بیمارستان‌ها مستقیماً وارد منابع سطحی و زیرزمینی شهر تهران شده و مشکلات زیادی برای محیط زیست و...

محمد حسين بازگير، رئيس سازمان محيط زيست اعلام کرد که هشت بيمارستان تهران به خاطر تخلف در مديريت پساب...

سازمان محیط زیست می‌گوید همچنان فاضلاب خام خانگی، صنعتی و کشاورزی وارد دریای خزر می‌شود. به گفته رییس این...