پسماندهای بیمارستانی

محمد حسين بازگير، رئيس سازمان محيط زيست اعلام کرد که هشت بيمارستان تهران به خاطر تخلف در مديريت پساب...

 بیژن روحانی ـ در میان انواع پسماند‌های گوناگونی که حاصل فعالیت‌های انسانی است، پسماند و زباله‌های بیمارستانی یکی از خطرناک‌ترین...