پسماندهای بیمارستانی

از زمان شیوع کرونا در ایران میزان دفن زباله در آرادکوه بیشتر شده است. آرادکوه در جنوب کهریزک از...

محمد حسين بازگير، رئيس سازمان محيط زيست اعلام کرد که هشت بيمارستان تهران به خاطر تخلف در مديريت پساب...

 بیژن روحانی ـ در میان انواع پسماند‌های گوناگونی که حاصل فعالیت‌های انسانی است، پسماند و زباله‌های بیمارستانی یکی از خطرناک‌ترین...