پسماند در ایران

در تهران، روزانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه جمع آوری و ساماندهی ۹۰۰۰ تن زباله می‌شود....

تخلیه زباله‌های شهر در شهر مریوان استان کردستان با مشکلاتی همراه شده و اعتراضات گروهی از روستاییان اطراف این...

شهرری در شرایطی در محاصره پساب و پسماند قرار دارد که با توجه به تاریخش می‌توانست یکی از مکان‌های...

بهنام خسروانی- در تمام سال‌هایی که به روایت تبلیغات تلویزیونی و شهری قرار بود «شهر ما، خانه ما» باشد،...