پشت دیوارهای بلند

فیلم «پشت دیوارهای بلند، زندگی و مرگ در زندان‌های ایران» ه کارگردانی فرید حائری نژاد روایتگر شکنجه‌های جسمی و...

در مرکز فرهنگی «خانه بشریت» در لاهه، مستند «پشت دیوارهای بلند: زندگی و مرگ در زندان‌های ایران»...