پلیس افتخاری

نيروی انتظامی اعلام کرده که اولويت عضويت در پليس افتخاری با نيروهای فعال بسيج در پايگاه مقاومت مساجد، بازنشستگان...

انصار حزب‌الله که از پشتیبانی دیگر گرو‌ه‌های حزب الله چون شاخه حسین الله کرم و نشریه‌های «شلمچه» و «جبهه»...

فرمانده نیروی انتظامی ایران از راه‌اندازی "پلیس افتخاری" به منظور همکاری با یگان ویژه نیروی انتظامی در دوران...