پل تاریخی

یک زوج جوان با برگزاری مراسم ازدواجشان در کنار پلی تاریخی خواستار توجه فوری و حمایت جهت مرمت و...

پُل «وِرِسک» به عنوان مهم‌ترین و مرتفع ترین پل خط راه آهن شمال ایران، ۸۰ ساله شد.