پل ورسک

پُل «وِرِسک» به عنوان مهم‌ترین و مرتفع ترین پل خط راه آهن شمال ایران، ۸۰ ساله شد.